Agrarisch Vastgoed bij Aelmans fors in de lift

Geplaatst op 30 april 2018

De activiteiten in de agrarische makelaardij binnen de Aelmans Adviesgroep breiden de laatste jaren sterk uit. Dit betreft zowel de advisering en begeleiding van aan- en verkooptransacties als een breed scala aan werkzaamheden m.b.t. waardebepalingen.

Inmiddels is er permanent een omvangrijke portefeuille, waar een flink aantal mooie en toekomstbestendige bedrijven tussen zitten. Sterk vanuit de advisering is de integrale benadering van onze advisering op het gebied van vastgoed. De binnen onze adviesgroep beschikbare kennis op het gebied van bestemming en vergunningen, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van financieren, zijn vaak van toegevoegde waarde bij de advisering en begeleiding van transacties.

De groeiende agrarische vastgoedportefeuille en de toenemende orderportefeuille op het gebied van waardebepalingen, hebben tot gevolg dat we met spoed op zoek zijn naar versterking van ons vastgoedteam. Voor geïnteresseerden verwijzen we op deze plaats graag naar de vacature Agrarisch makelaar / taxateur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: