ANLb-beheercontract met één jaar verlengd bij groen stoplicht

Geplaatst op 28 september 2020

Het einde van de zesjarige beheerperiode van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is in zicht. Aan de hand van het stoplichtprincipe wordt bepaald of een beheerovereenkomst wel of niet verlengd word t/m 31 december 2022.

Het ANLb ondersteunt het beheer van natuurgebieden en verbindt de natuurgebieden met elkaar. Daarnaast zijn er veel diersoorten die hun leefgebied in het agrarisch gebied hebben. Via het ANLb worden de leefgebieden voor deze soorten in stand gehouden. Het is dus een belangrijk instrument om (internationale) natuurdoelen te realiseren.

In principe lopen alle beheerovereenkomsten af op uiterlijk 31 december 2021. De nieuwe beheerperiode gaat in bij de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid op 1 januari 2023. Er zal daarom een brug moeten worden geslagen om het huidige beheer door te laten lopen in 2022.

Stoplichtprincipe

Beheerovereenkomsten worden alleen verlengd t/m 31 december 2022 als het beheer met een voldoende ecologische kwaliteit en effectiviteit wordt voortgezet. De ecologische kwaliteit en effectiviteit van het ANLb-beheer wordt gekwalificeerd volgens het stoplichtprincipe.

Beheer dat groen gelabeld is, komt in aanmerking voor een jaar verlenging. Beheer dat rood gelabeld is, loopt af op 31 december 2021 of eerder. Beheer dat oranje gelabeld is, kan met een kwaliteitsslag in het uit te voeren beheer nog groen worden gekwalificeerd en in aanmerking komen voor verlenging.

Advies nodig?

Zit u met vragen over het ANLb, subsidieaanvraag of over de wijze waarop landschapselementen beheerd moeten worden? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: