Asbest saneren kan nu zonder afvalstoffenheffing

Geplaatst op 23 november 2018

Gesaneerde asbestdaken zijn per direct vrijgesteld van de afvalstoffenheffing. Een wetswijziging daartoe is donderdag 22 november aangenomen door de Tweede Kamer bij een stemming over fiscale vergroeningsmaatregelen.

Het amendement werd ingediend door SGP-Kamerlid Chris Stoffer en gesteund door Pieter Omtzigt (CDA) en Erik Ziengs (VVD). Met de maatregel wil de Kamer boeren en bedrijven die nog een asbestdak moeten saneren tegemoet komen in de kosten. De vrijstelling kost de overheid tot 2024 38 miljoen euro. Om deze post af te dekken gaat het tarief van de afvalstoffenbelasting met 73 cent omhoog naar 32,12 euro per 1.000 kilogram afvalstoffen. Alleen asbestplaten die dienden als dakbedekking vallen onder de vrijstelling. Voor met grond of bouwpuin vermengde asbest blijft de afvalstoffenheffing gelden. De vrijstelling komt neer op ongeveer 50 cent per vierkante meter gesaneerd dak. Dit is een positieve stap om de agrarische sector tegemoet te komen bij de grote opgave om de asbestdaken te saneren. Tevens wordt er mee voorkomen dat asbest illegaal op landbouwgrond of in de natuur wordt gestort.

Indien u nog asbestdaken wil verwijderen en daarvoor een asbestinventarisatierapport nodig heeft kunt u daarvoor terecht bij Aelmans Adviesgroep. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: