Belangrijke Ontwikkelingen in de Agrarische & Landelijke Vastgoedmarkt

Geplaatst op 11 oktober 2023

Hoewel de landelijke vastgoedmarkt zich grotendeels herstelt, blijven sommige gebieden en sectoren in de agrarische wereld onzeker. We geven een opsomming van enkele belangrijke bevindingen.

Stijgende Prijzen van Landbouwgrond en Landelijke Woningen

De vraag naar landbouwgrond is weer in opkomst. Uit de NVM-gegevens blijkt dat de prijzen van akkerbouwland en grasland in de eerste zes maanden van 2023 aanzienlijk zijn gestegen. Dit komt door concurrentie van verschillende partijen, waaronder agrariërs, natuurbehoudsorganisaties, zonneparkontwikkelaars en beleggers.

Ook de prijzen van landelijke woningen vertonen een opwaartse trend na een periode van daling. In het tweede kwartaal van 2023 waren de verkoopprijzen van deze woningen zelfs 3 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal, en het verschil tussen vraag- en koopprijs is afgenomen.

Onzekerheid in de Melkveehouderij

In de melkveehouderijsector blijft de onzekerheid groot, ondanks relatief stabiele prijzen voor melkveehouderijen in de eerste helft van 2023. Dalende zuivelprijzen hebben geleid tot tegenvallende opbrengsten, en veel melkveehouderijen worden geconfronteerd met hogere kosten vanwege veranderingen in hun bedrijfsvoering.

De strengere eisen en hogere rentetarieven van banken bemoeilijken financiering, wat kan resulteren in het stopzetten van bedrijfsactiviteiten voor veel ondernemers in deze sector.

Vooruitzicht voor Varkenshouderijen

De markt voor varkenshouderijen blijft afwachtend, hoewel er recentelijk een stijging is geweest in de prijs van varkensvlees. Met de bekendmaking van de voorwaarden voor de Landelijke beeĢˆindigingsregeling veehouderijlocaties, kunnen er in de nabije toekomst meer varkenshouderijen beschikbaar komen.

Transitie in de Glastuinbouwsector

De glastuinbouwsector bevindt zich in een overgangsfase, beïnvloed door extreem hoge gasprijzen in de tweede helft van 2022. Bedrijven met gunstige contracten profiteerden van lage inkoopprijzen, terwijl anderen met minder gunstige afspraken in financiële problemen raakten.

Moderne kassen zijn schaars en brengen hoge prijzen op. Toch zal de recent ingevoerde Energiebesparingsplicht naar verwachting gevolgen hebben voor bedrijven in deze sector. Bedrijven die niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen, zullen waarschijnlijk worden verkocht.

Al met al toont het rapport aan dat de agrarische en landelijke vastgoedmarkt aan het veranderen is, met uitdagingen en kansen voor verschillende sectoren. We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen en zullen updates blijven verstrekken.

Bron: NVM