Betere voorwaarden voor ISDE subsidie in 2022

Geplaatst op 06 januari 2022

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidiebudget 2022

In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluitingen op een warmtenet. Voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is € 30 miljoen budget beschikbaar.

Isolatiemaatregelen voor woningen

Woningeigenaren kunnen gebruik maken van ISDE subsidie voor isolatie van de woning als de woning het hoofdverblijf is. De subsidie is mogelijk voor isolerend glas, dakisolatie, zolder-of vlieringvloer isolatie, binnen-of buitengevel isolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie.

Vanaf 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen verhoogd. Ook zijn de voorwaarden voor de minimale te isoleren oppervlakte gunstiger geworden. Wel blijft het zo dat bij een isolatiemaatregel er minimaal nog een andere maatregel moet worden uitgevoerd. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn, maar het mag ook een isolatiemaatregel en een andere maatregel zijn. De subsidie geldt alleen voor bestaande gebouwen waar de omgevingsvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.

Warmtepompen

Zowel woningeigenaren als zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor warmtepompen.

De subsidie voor warmtepompen is gestegen van 20% van het investeringsbedrag naar 30% van het investeringsbedrag. Voor (hybride) warmtepompen  geldt dat alleen bestaande gebouwen in aanmerking komen voor subsidie. De omgevingsvergunning van het gebouw moet voor 1 juli 2018 zijn aangevraagd.

Zonnepanelen en kleine windturbines

Zakelijke gebruikers kunnen onder ruimere voorwaarden ook subsidie krijgen voor zonnepanelen en kleine windturbines. Er is geen maximum vermogen meer van toepassing bij zonnepanelen en kleine windturbines.

Wel moet de installatie worden aangesloten op een kleinverbruik aansluiting van max. 3 x 80 Ampère en geldt voor zonnepanelen de extra eis dat in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag het elektra jaarverbruik minimaal 50.000 kWh moet zijn geweest. Voor windturbines moet aangetoond worden dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Aanvragen subsidie

Wij kunnen de ISDE subsidie aanvraag voor u verzorgen. Voor zakelijke aanvragers moet voordat verplichtingen zijn aangegaan worden aangevraagd. Toekenning is op volgorde van aanvraag. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: