Bewerken van EA vanggewas toegestaan

Geplaatst op 19 oktober 2020

EA vanggewassen mogen gedurende de verplichte teeltperiode toch worden beweid en gemaaid. Dit in tegenstelling met eerdere berichtgeving van het RVO.

Er moet wel voldoende bedekking van de grond overblijven. Het vanggewas moet wel nog kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en voldoende stikstof kunnen opnemen. De vanggewassen die daarvoor geschikt zijn, staan in het Overzicht Vanggewassen ecologisch aandachtsgebied.

Advies nodig? Bel met één van onze adviseurs.