Certificaat voor duurzame paardenstallen

Geplaatst op 20 december 2021

Vanaf 1 januari kunnen ondernemers hun paardenstal aanmelden voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Deze maatlat van certificeringsinstantie SMK wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren.

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren. Op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, is het schema uitgebreid voor paardenstallen. Het schema bestaat uit eisen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Voor uitgebreidere informatie over de certificering voor duurzame paardenstallen kijk op de site van SMK of neem contact op met Tonny Kapteijns.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: