Clausule meeverzekeren asbest bij milieu schadeverzekeringen

Geplaatst op 15 november 2019

Vanuit mijn specialisme asbest, heb ik vernomen dat de verzekeringsbranche aanvullende eisen stelt met betrekking tot de asbestdekking. Op verzekeringen met betrekking tot asbest is de clausule “meeverzekeren asbest” opgenomen waarin bepaald is dat - in veel gevallen - uiterlijk 01-01-2020 een asbestinventarisatie uitgevoerd moet zijn en een door verzekerde ondertekend saneringsplan aanwezig dient te zijn.

Mocht er geen saneringsplan zijn, dan wordt milieuschade als gevolg van asbestverontreiniging voortkomend uit dak- en gevelbeplating, niet vergoed. De polis zal dan worden voortgezet zonder de clausule “meeverzekeren asbest” en tevens zal de premietoeslag komen te vervallen.

Derhalve adviseer ik u om uw polisvoorwaarden op dit onderdeel te controleren en indien nodig actie te ondernemen. Uiteraard ben ik gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: