Coronavirus: maatregelen overheid en GDI

Geplaatst op 24 maart 2020

In dit bericht informeren we u over een aantal maatregelen die de overheid neemt om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Verruiming en uitbreiding regelingen RVO

In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Onderdeel van de maatregelen is verruiming van bestaande regelingen: BMKB-regeling, Garantie Ondernemersfinanciering en Borgstellingskrediet voor de Landbouw en een nieuwe Compensatieregeling getroffen sectoren.

Verruiming BMKB

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Banken kunnen aanmeldingen bij de RVO doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

Garantie Ondernemersfinanciering en Borgstellingskrediet voor de Landbouw(BL)

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus kunnen land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen komen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom besloten de Borgstelling Landbouw (BL) te verruimen met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Aan deze verruiming zitten een aantal voorwaarden. U kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze ondernemers betreft een bedrag van € 4.000,-. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

Gecombineerde opgave voor 15 mei indienen.

De Europese Unie heeft de lidstaten de mogelijkheid gegeven de openstelling aangifte GDI met een maand te verlengen. Hierin heeft de Nederlandse overheid echter tot op heden niet beslist.

Ook is er nog geen duidelijkheid over derogatie. De verwachting is dat dit op korte termijn bekend zal worden.

Uiteraard kan uw Aelmans adviseur u op de hoogte houden over de laatste stand van zaken betreffende bovenstaande zaken.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: