Derogatie 2019: aanvragen voor 31 januari 2019

Geplaatst op 14 januari 2019

Wilt u in 2019 gebruik maken van derogatie? Meld u dan aan voor 31-1-2019 op de site van RVO. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als veehouder gebruikmaken van de derogatie. Naast de reeks bekende voorwaarden zijn er in 2019 twee nieuwe voorwaarden bijgekomen.

Op de eerste plaats wordt € 50,- in rekening gebracht bij aanvraag van de vergunning.
Een tweede verandering is de korting op stikstofgebruik bij scheuren van grasland t.b.v. maisteelt op zand- en lössgrond.

De overige voorwaarden blijven hetzelfde. Hieronder zetten we ze even kort voor u op een rij:

  • U stuurt uiterlijk 31 januari 2019 en 2020 uw aanvullende gegevens landbouwers op van het voorgaande jaar.
  • U geeft toestemming voor automatische incasso af voor de monitoring van milieueffecten.
  • In elk geval 80% van de totale oppervlakte landbouwgrond op uw bedrijf is grasland voor veevoer. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Vernieuwen van grasland is toegestaan.
  • Uiterlijk 31 januari 2019 maakt u een bemestingsplan, op basis van analyserapporten van de bodembemonstering. Deze rapporten mogen op 1 februari 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar.
  • U mag geen fosfaatkunstmest gebruiken op uw bedrijf.
  • Bij scheuren van grasland na 31 mei ter vernieuwing van grasland op zand- en lössgrond rekent u met een korting van 50 kg op de stikstofgebruiksnorm per hectare. Bij scheuren voor maïsteelt rekent u, zoals eerder vermeld met een korting van 65 kg. Dit geeft u aan, voordat u gaat scheuren, op mijn.rvo.nl. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt voor de percelen die u scheurt.
  • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
  • Naast bovenste voorwaarden voor derogatie houdt u zich aan de meststoffenwet.

Wilt u weten of deelname aan derogatie voor uw bedrijf interessant is of wilt u hulp bij het indienen van de aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met Aelmans Adviesgroep. Onze adviseurs helpen u graag.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: