Derogatie of fosfaatdifferentiatie toepassen in 2021? Let op de geldigheid van grondmonsters

Geplaatst op 14 januari 2021

Voor fosfaatdifferentiatie komt er hoogstwaarschijnlijk een verlenging van 1 jaar voor de geldigheid van grondmonsters. Voor het toepassen van grondmonsters voor derogatie geldt dit niet.

Derogatiemonsters uiterlijk 4 jaar oud

Grondmonsters voor derogatie mogen maximaal 4 jaar oud zijn. De monsters moeten dus op 1 februari 2017 of later genomen zijn. Zijn uw monsters ouder dan 4 jaar? Steek dan de nieuwe monsters uiterlijk op 31 januari 2021. 
Met een derogatievergunning mag u op landbouwgrond 230-250 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Een vergunning aanvragen kan nog tot en met 31 januari 2021. 

Bemestingsplan

Een andere voorwaarde voor de derogatie 2021 is dat het bemestingsplan uiterlijk 31 januari 2021 opgesteld moet zijn. Wanneer u tijdens het opstellen van het bemestingsplan de analyse van de grondmonsters nog niet binnen heeft, kunt u dit aangeven in het plan. De resultaten moeten uiterlijk binnen 7 dagen na de uitslag opgenomen worden in het bemestingsplan. 

Overgangsregeling voor fosfaatmonsters

Voor grondmonsters die nodig zijn voor het toepassen van fosfaatdifferentiatie is een verlenging aangekondigd. De monsters voor fosfaatdifferentiatie die in 2020 zijn verlopen, zijn waarschijnlijk ook nog in 2021 geldig. Dit is echter nog niet definitief geregeld: binnenkort zal deze regelgeving gepubliceerd worden en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in werking treden. 

Bedrijven die nieuwe derogatiemonsters moeten nemen, mogen voor de fosfaatdifferentiatie nog met oude grondmonsters werken. De fosfaattoestand mag op basis van de oude of de nieuwe grondmonsters bepaald worden. Meer informatie over deze overgangsregeling leest u hier

Heeft u advies nodig over grondmonsters of derogatie binnen uw bedrijf? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: