Drijfmest uitrijden op bouwland t/m 15 september toegestaan

Geplaatst op 05 september 2022

Drijfmest mag tot en met 15 september worden uitgereden op bouwland. Dit is toegestaan ongeacht de grondsoort of voorgaande teelt.

Daarvoor dient men wel aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uiterlijk 15 september een groenbemester inzaaien die niet eerder dan 8 weken na het zaaien wordt vernietigd.
  • Uiterlijk 15 september winterkoolzaad inzaaien die volgend jaar voor de zaadwinning wordt gebruikt.
  • In het aansluitende najaar bloembollen planten.

Ook op maisland mag drijfmest worden uitgereden. Op zand- en lössgrond dient direct aansluiten het verplichte vanggewas worden ingezaaid. Dit betekent dat na de oogst de mest direct uitgereden moeten worden om vervolgens het verplichte vanggewas tijdig in te kunnen zaaien.

Indien er onderzaai is toegepast, mag er niet bemest worden.

Bron: RVO

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: