Een scherp oog voor mestbeleid en regelingen bij paarden

Geplaatst op 21 februari 2022

Als paardenhouder wordt u ‘opgezadeld’ met steeds meer wettelijke verplichtingen. Het wordt met het jaar complexer. De registratie van grond en mest zijn vaak al bekende onderwerpen. Sinds 2021 is daar de I&R-registratie van paarden bij gekomen. Met een goed ingerichte administratie voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en voorkomt u onnodige (mest-)boetes.

Overzicht van aandachtspunten

In dit bericht zetten we voor u een aantal belangrijke en samenhangende zaken rond paarden op een rij. I&R Paarden is ontstaan vanuit Europese gezondheidsregels. Overheden kunnen deze gegevens uiteraard ook voor andere doeleinden gebruiken. Een sluitende mestadministratie wordt daarmee belangrijker. De regelingen gelden voor zowel paarden, pony’s als dieren in opfok.

Registratie paarden

Vanaf 21 april 2021 is elke locatiehouder verplicht alle paarden te registreren. Paarden die er in principe altijd staan (30 dagen of langer) moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO. Voor paarden die er korter staan mag dit ook in uw eigen administratie staan. Voor de mestboekhouding is het van belang dat er elke eerste dag van de maand een telling plaatsvindt.

Mestboekhouding

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. Overschrijding van mestnormen kan tot zeer hoge boetes leiden. Gelet op de complexiteit van regels besteden veel paardenhouders dit aan een deskundig adviseur uit.

Gecombineerde Opgave

Houdt u paarden en/of heeft u landbouwgrond? Staat u geregistreerd als landbouwer? De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies (betalingsrechten) of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kunt u hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor uw mestboekhouding.

Paard en omgeving

Als paardenhouder woont u veelal in een landelijk gebied. Het gevolg is dat u te maken heeft met omgevingsregels voor milieu, bestemmingsplan of natuurbescherming (stikstofproblematiek). Gemeentes en provincies dragen zorg voor de juiste uitvoering van deze regels. Heeft u plannen voor de ontwikkeling van uw paardenhouderij? Of is er een melding activiteitenbesluit milieu, een omgevingsvergunning of natuurvergunning nodig? Dan ondersteunen we u graag met het juiste advies.

Totaaloplossing

Omdat we met ons Hippisch Brancheteam vanuit een breed perspectief voor de hippische sector samenwerken, kunnen we echt iets voor u betekenen. Zoals elke paardenhouder, hebben onze adviseurs passie voor het vak én voor het paard. In de praktijk zien we dat paardenhouders vaak gebaat zijn bij het eenmalig goed opzetten van hun administratie op bovenstaande onderwerpen. Gerben Hoogeveen is u daarbij graag van dienst.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: