Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018

Geplaatst op 16 oktober 2018

Vanaf 16 oktober om 9.00 uur, en uiterlijk op 9 november om 17.00 uur dient de aanvraag voor deze subsidieregeling ingediend te zijn. Het beschikbare budget is € 9,2 miljoen.

Bent u een glastuinder of vormt u met andere glastuinders een samenwerkingsverband en investeert u in energiebesparende maatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling.

Het moet daarbij gaan om investeringen in:
  • een tweede energiescherm
  • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
  • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
  • een luchtbehandelingssysteem

Op de site van RVO vindt u alle details over deze subsidieregeling.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: