Energiebesparingsplicht 2023

Geplaatst op 21 augustus 2023

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze rapportages dient u uiterlijk 1 december 2023 in via eLoket van RVO. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED-auditplicht.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht geld altijd voor gebouw en activiteit gebonden maatregelen. Als de locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruikt geldt de informatieplicht. Dit is al vanaf 1 juli 2019.  U dient ervoor te zorgen dat 1 keer per 4 jaar deze informatie digitaal wordt doorgegeven. In 2023 zal dit dus weer opnieuw moeten worden doorgegeven middels een digitaal invulformulier via eLoket van RVO. Dit formulier bevat een erkende maatregelen lijst (EML) waarop energiebesparende maatregelen staan die binnen 5 jaar of minder zijn terugverdiend.

Onderzoeksplicht energiebesparing

Gebruikt de locatie minimaal 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar, dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing. Deze verplichting is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het besluit activiteiten leefomgeving. Ook voor de activiteit glastuinbouw is deze onderzoeksplicht van toepassing. De onderzoeksplicht dient voor 1 december 2023 ingediend te zijn via eLoket van RVO. Ook hier geldt een verplichting dat maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden uitgevoerd.

EED-auditplicht 

U bent tevens verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als u een grote onderneming heeft die geen kmo-status heeft. Het gaat om ondernemingen met 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Ook deze EED-audit moet 1 keer per 4 jaar worden ingediend via eLoket van RVO. Dit kan weer na 1 juli 2023.

Toezicht en handhaving

Voor de meeste bedrijven en instellingen is de gemeente het bevoegd gezag, maar deze besteden dit uit aan de omgevingsdiensten. De omgevingsdienst beoordeelt de rapportage.

Indien u meer informatie wenst over de energiebesparingsplicht voor uw situatie of wanneer u het registreren van bovenstaande rapportages via eLoket aan ons wilt uitbesteden kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: