Financiering Windpark Egchelse Heide is rond

Geplaatst op 03 juli 2020

Op 30 juni jl. was de Financial Close voor het windpark Egchelse Heide definitief. Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds.

Half maart opende medeaandeelhouder Peel Energie de inschrijving op de obligatielening van 3 miljoen euro om een eigen vermogen van minimaal 10% te vergaren. Eén van de vereisten van banken om voor financiering in aanmerking te komen. De aandacht ging vooral uit naar inwoners van gemeente Peel en Maas om hen in de gelegenheid te stellen te participeren in het windmolenpark. Aanvankelijk verliep de inschrijving voorspoedig, maar de coronacrisis gooide even roet in het eten. Het vertrouwen in de economie ebde weg, maar kwam na enkele weken terug waardoor, na zes weken inschrijving, de teller ruim boven de grens van 3 miljoen euro uitkwam. Ruim 75% van het opgehaalde bedrag komt van inwoners uit Peel en Maas. Een prachtig resultaat van een succesvolle obligatiecampagne!

Hoe nu verder? Er breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van Windpark Egchelse Heide. De (hei)palen kunnen letterlijk de grond in om de bouw van 5 windturbines, met een capaciteit van 21 MW, mogelijk te maken.

In de maanden juli en augustus wordt gestart met de aanleg van de toegangswegen en bouwplaatsen. In september volgt het heiwerk als voorbereiding op de bouw van de funderingen. En in het vierde kwartaal worden de funderingen gestort. De realisatie van het windpark zit nu goed op koers. De ambitie is om in het tweede kwartaal van 2021 de windmolens in bedrijf te stellen.

Het gehele traject rondom de Omgevingsvergunning van Windpark Egchelse Heide (inclusief een groot aantal onderzoeken) werd verzorgd door Aelmans Adviesgroep. Zowel in de voorbereidingsfase als de bouwfase wordt vanuit Aelmans voorzien in de projectleiding van dit windpark.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: