Fosfaat verrekenen

Geplaatst op 31 augustus 2021

Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen. Tenminste, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft.

Het maakt niet uit of u compenseert op bouwland of grasland en welke mest u gebruikt. 

Voorwaarden voor deze regeling

  • Het teveel is dierlijke mest op bouwland.
  • U heeft niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland te veel gebruikt.
  • U verrekent het teveel meteen het jaar erop. U kunt dus nooit 2 jaar achter elkaar fosfaat verrekenen.
  • U meldt zich uiterlijk 31 december aan in het jaar waarin u te veel fosfaat heeft gebruikt.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 september tot en met 31 december op mijn.rvo.nl.

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: