Fosfaatbank gaat niet open in 2023

Geplaatst op 21 september 2022

In tegenstelling tot eerder bericht, wordt de fosfaatbank toch niet opengesteld in 2023. Er is onzekerheid omtrent het aantal rechten ten opzichte van het plafond, wegens lopende bezwaar- en beroepsprocedures.

Daarnaast speelt de onzekerheid rondom de grondgebondenheid door de bredere teeltvrije zones in 2023 een rol. 

Dit werd kenbaar gemaakt middels een kamerbrief. In de loop van 2023 wordt besloten of er voldoende fosfaatrechten beschikbaar zijn om de fosfaatbank in 2024 te openen. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: