Fosfaatbank grondgebonden bedrijven in september open

Geplaatst op 20 juli 2018

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen grondgebonden bedrijven en grondgebonden jonge landbouwers, in aanmerking komen voor fosfaatruimte uit de zogenaamde fosfaatbank. De verwachting is dat deze per 1 september voor een periode van 4 weken opengesteld wordt.

Omdat de uitslag van de beoordeling enige tijd vergt is de extra fosfaatruimte pas in 2019 benutbaar. De fosfaatbank wordt gevuld met de afgeroomde fosfaatrechten bij reeds afgesloten transacties. Op dit moment omvat de fosfaatbank ongeveer 150.000 fosfaatrechten.

De fosfaatbank is bedoeld om grondgebondenheid te bevorderen en jonge landbouwers te stimuleren. Zoals de regeling er nu uitziet, geldt de eis van grondgebondenheid ook voor de jonge landbouwer.

De exacte voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn op dit moment nog niet bekend. Ook is de verdeling over de bedrijven die in aanmerking komen nog onduidelijk. Een verdeling op basis van een bepaald puntenstelsel in combinatie met loting ligt het meest voor de hand.

De verkregen rechten zijn overigens niet verhandelbaar en worden bij eventuele bedrijfsbeëindiging opnieuw in de fosfaatbank geplaatst.

Het is voor u als (jonge) grondgebonden melkveehouder wellicht interessant om een beroep te doen op deze rechten. Wij helpen u graag om de mogelijkheden voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: