Fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar

Geplaatst op 21 december 2017

De kamerbrief van minister Schouten geeft de gewenste duidelijkheid: Fosfaatrechten voor de melkveehouderij worden fiscaal afschrijfbaar. Net als varkens- en pluimveerechten

De minister ziet de rechten als tijdelijk middel om een duurzame balans tussen mestproductie en de beschikbare afzetruimte te bereiken. De verwachting is dat de komende tien jaar dierrechten in stand worden gehouden, met 1 januari 2028 als mogelijke einddatum van deze rechten. Dit betekent dat rundveefosfaatrechten, varkens- en pluimveerechten over deze periode van 10 jaar fiscaal afschrijfbaar zijn.

Zeker bij de behandeling financieringsaanvragen geeft dit de gewenste duidelijkheid.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: