Fosfaatrechten vleesveehouders

Geplaatst op 28 september 2018

Fosfaatrechten zijn voor vleesveehouders alleen nodig voor jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden. Voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor de productie van vlees (en niet afkalft) zijn geen fosfaatrechten nodig. Binnenkort ontvangt u als vleesvee- en zoogkoeienhouder een her beschikking fosfaatrechten van RVO.

Omdat op veel bedrijven fosfaatrechten zijn toegekend voor dieren waar eigenlijk geen fosfaatrechten voor nodig waren, wordt de toekenning van de fosfaatrechten bij vleesveehouders opnieuw beoordeeld. Indien blijkt dat, volgens RVO, ten onrechte fosfaatrechten zijn toegekend en hiermee ongeoorloofde staatsteun is verleend, wordt de eerder afgegeven beschikking fosfaatrechten herzien. De betreffende bedrijven krijgen een her beschikking.

Bij sommige bedrijven zal het gaan om enkele dieren terwijl bij anderen zelfs het volledige aantal toegekende fosfaatrechten komt te vervallen. Vooral het laatste kan ver strekkende gevolgen hebben indien er al fosfaatrechten overgedragen zijn. Dit kan financiële gevolgen hebben omdat prijzen van fosfaatrechten sinds de invoering fors gestegen zijn.

Wilt u als veehouder bezwaar maken op de beschikking? Dan zal u bezwaar moeten maken op het feit dat RVO terugkomt op een onherroepelijke beschikking. Dit biedt waarschijnlijk de meeste kans. Mede door het feit dat u als veehouder geen (on)bewust onjuiste gegevens heeft opgegeven.

Het is gezien de hoge prijzen van de fosfaatrechten van groot belang uw beschikking goed te (laten) controleren. En waar nodig - bijvoorbeeld in geval van het niet kunnen leveren bij transacties - de juiste juridische stappen te nemen.

Uw Aelmans Adviseur helpt u graag bij het bewandelen van de juiste weg.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: