Fosfaatverrekening

Geplaatst op 14 december 2018

Heeft u als akkerbouwer te veel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2018 kan nog tot en met 31 december 2018.

De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder fosfaatverrekening.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat (maximaal 20 kilogram per hectare bouwland) te verrekenen kunt u zich tot en met 31 december van het jaar waarin u de fosfaatnorm heeft overschreden aanmelden. Het eerstvolgende jaar compenseert u het teveel aan fosfaat. Het is niet toegestaan om het nog een jaar door te schuiven. Zorg er dus voor dat u het teveel aan fosfaat daadwerkelijk het komende jaar compenseert.

Om voor de verrekening in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. Bij een grotere overschrijding is de fosfaatverrekening niet mogelijk.
  • De hoeveelheid fosfaat dat verrekend wordt, moet het opvolgende jaar volledig worden gecompenseerd.
  • De fosfaatverrekening moet uiterlijk 31 december worden gemeld bij RVO.

Aanmelden kan via mijn.rvo.nl

Wij helpen u graag bij het berekenen van een eventueel overschot en het registreren van deze verrekening.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: