Fosfaatverrekening 2019

Geplaatst op 12 september 2019

Heeft u als akkerbouwer te veel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2019 kan nog tot en met 31 december 2019.

De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder fosfaatverrekening.

Aanmelden

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat (maximaal 20 kilogram per hectare bouwland) te verrekenen kunt u zich tot en met 31 december van het jaar waarin u de fosfaatnorm heeft overschreden aanmelden. Het eerstvolgende jaar compenseert u het teveel aan fosfaat. Het is niet toegestaan om het nog een jaar door te schuiven. U kunt dus nooit 2 jaar achter elkaar fosfaat verrekenen. Zorg er dus voor dat u het teveel aan fosfaat daadwerkelijk het komende jaar compenseert. U mag zowel op bouwland als op grasland compenseren.

Om voor de verrekening in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. Bij een grotere overschrijding is de fosfaatverrekening niet mogelijk.
  • De hoeveelheid fosfaat dat verrekend wordt, moet het opvolgende jaar volledig worden gecompenseerd.
  • De fosfaatverrekening moet uiterlijk 31 december worden gemeld bij RVO.
  • Aanmelden kan via mijn.rvo.nl

Wij helpen u graag bij het berekenen van een eventueel overschot en het registreren van de compensatie.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: