Gecombineerde Opgave 2018 - Let op de percelen met N-code

Geplaatst op 26 februari 2018

Ieder jaar krijgen agrarische ondernemers, die verplicht zijn de Gecombineerde Opgave (GDI) in te vullen, een uitnodiging van RVO. De GDI is een geïntegreerde opgave voor Landbouwtelling, mestwetgeving (mestplaatsingsruimte) en GLB Verzamelaanvraag (aanvraag bedrijfstoeslag en subsidies). Glastuinbouwbedrijven vullen in de GDI ook de emissie-aangifte in. In 2018 is het invullen van de GDI mogelijk vanaf 1 maart tot en met 15 mei.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een aantal vragen zijn vervallen, zo is het voor RVO bijvoorbeeld niet meer interessant om te weten of het bedrijfshoofd en meewerkende gezinsleden mannelijk of vrouwelijk is en worden de gemiddelde aantallen schapen, geiten, pluimvee en rundvee rechtstreeks uit I&R gegevens gehaald maar moet u zelf wel de stal types aangeven.

Een aandachtspunt waar u als grondgebruiker zeker op moet letten is de aanvraag betalingsrechten uit Nationale–Reserve voor percelen met de in 2015, 2016 en 2017 niet subsidiabele N-code. Indien deze gronden daadwerkelijk als landbouwgrond in gebruik zijn, kunt u hiervoor in 2018 een aanvraag doen voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve. Voorwaarde is dat op deze percelen in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend.

Er zijn veel regelingen gekoppeld aan de Gecombineerde Opgave, waardoor deze opgave een belangrijk onderdeel vormt binnen uw bedrijfsvoering en bedrijfsinkomen.

Heeft u vragen over de wijzigingen in de GDI of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het invullen van de aanvraag, neem dan tijdig contact op met onze specialisten. We helpen u graag!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: