Gecombineerde opgave vanaf 1 maart open

Geplaatst op 21 februari 2020

Vanaf 1 maart staat de jaarlijkse Gecombineerde opgave weer klaar. U krijgt eind februari een uitnodiging als u verplicht bent om de opgave te doen. U heeft tot en met 15 mei 2020 de tijd om uw opgave in te vullen en te versturen. Er zijn in 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opgave. Hieronder vind u een opsomming van een aantal wijzigingen. Gaat u voor uzelf alvast na welke gevolgen deze veranderingen voor uw bedrijf hebben.

Waarde betalingsrechten omlaag in 2020.

In 2020 gaat de waarde van de betalingsrechten omlaag. Dit is nodig omdat er minder budget is voor de betalingsrechten. We verwachten dat de waarde met ongeveer € 5 per betalingsrecht daalt. In 2019 was een betalingsrecht € 262,91 waard. Deze waarde wordt aan de hand van de Gecombineerde opgave 2020 opnieuw bepaald. U krijgt dit najaar bericht over de precieze waarde.Een deel van het budget is verplaatst naar andere subsidies. Er komt onder andere meer geld voor plattelandsontwikkeling.

Niet benutte betalingsrechten vervallen

Vanaf 1 januari 2020 vervallen betalingsrechten als in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten zijn benut. Hierbij wordt niet meer gekeken naar het benutten van afzonderlijke betalingsrechten. Voor bedrijven die structureel meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, is het niet meer mogelijk om betalingsrechten actief te houden door het ‘rouleren’ van te benutte betalingsrechten. Het advies is om het aantal niet te benutten betalingsrechten te verkopen of te verhuren. Ook 'rouleren’ niet meer mogelijk. Bij de oude regeling kwamen betalingsrechten te vervallen als betalingsrechten twee opeenvolgende jaren niet werden benut. Indien een bedrijf structureel meer betalingsrechten had dan grond, dan kon het vervallen van betalingsrechten worden voorkomen door, bij de aanvraag van uitbetaling van betalingsrechten, de betalingsrechten te ‘rouleren’. Hierbij werd in een bepaald jaar uitbetaling van afzonderlijke betalingsrechten aangevraagd, die in het voorgaande jaar niet waren benut. Deze werkwijze heeft vanaf 2020 geen effect meer.

Wijzigingen vergroening vanaf 2020

Voor de invulling van het ‘Ecologische aandachtsgebied’ in het kader van vergroening zijn, vanaf 2020, enkele wijzigingen doorgevoerd. De lijst met gewassen, waarmee een mengsel van drachtplanten mag worden gemengd, is uitgebreid. Voor het EA-gewas ‘Braak met drachtplanten’ moet een mengsel van tenminste drie drachtplanten worden geteeld. Dit mengsel van drachtplanten mag worden gemengd met een aantal niet-drachtplanten. Vanaf 2020 mogen de volgende gewassen in het mengsel worden opgenomen: roodzwenkgras, rietzwenkgras, veldbeemdgras, Japanse haver, Dille, Pastinaak, Gele ganzenbloem, Kleine zonnebloem, Margriet, Echte kamille, Barbarakruid, Bladrammenas, Bolderik, Lupine, Serradella, Kleine klaver, Alexandrijnse klaver, Erwt, Hennepnetel, Veldzuring, Wilde ridderspoor en Timothee. Let op. De drachtplanten moeten wel aantoonbaar in het mengsel overheersen.

Wijziging perceelsgrenzen

In de komende een tot twee jaar krijgen alle boeren te maken met een nieuwe beoordeling van perceelsgrenzen. RVO.nl gaat werken met de nieuwe landelijke basis voor perceelregistratie. Dat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Het is de bedoeling dat eind 2021 alle perceelsgrenzen in de BGT-kaart staan. Niet alle percelen worden tegelijk op de nieuwe kaart gezet. Dit gebeurt in drie groepen. Noord-, Midden- en Zuid Nederland. Het is raadzaam om gebruik te maken van de gelegenheid om de nieuwe perceelsgrenzen te bekijken. Men kan dan aangeven akkoord te gaan met de wijzigingen of hiertegen bezwaar te hebben. Wanneer men bezwaar heeft, zal er wel gezorgd moeten worden voor een goede onderbouwing.

Wijziging graasdierpremie in 2020

Heeft u schapen of vrouwelijke vleesrunderen waarvoor u in 2020 graasdierpremie wilt aanvragen? Deze dieren moeten uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar goed staan in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Een herstelmelding moet ook op tijd. Bent u in 2020 hiermee te laat (voor 1 januari 2020)? Dan krijgt u minder graasdierpremie. U kunt de premie voor dat dier dus wel krijgen, maar dan met een korting (sanctie).

Meer weten?

Vanwege bovenstaande punten is het dit jaar dus extra belangrijk uw Gecombineerde Opgave zorgvuldig te bekijken om bepaalde verworven rechten niet kwijt te raken of boetes te voorkomen. Onze adviseurs helpen u graag bij het invullen van de Gecombineerde Opgave.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: