Geen derogatie bij te late betaling leges

Geplaatst op 18 januari 2019

De legeskosten van € 50 voor de aanvraag van een derogatievergunning, die per 2019 zijn verschuldigd, moeten actief door de aanvrager uiterlijk 28 februari worden betaald. Hiervoor kan geen automatische incasso worden afgegeven. Zonder betaling wordt de derogatievergunning niet verleend en kan geen gebruik worden gemaakt van derogatie.

Kosten derogatie

Bij deelname aan derogatie moet, sinds enkele jaren, een oppervlakte afhankelijk tarief voor ‘monitoren milieueffecten’ worden betaald. Hiervoor is de aanvrager verplicht bij de aanvraag een automatische incasso af te geven.

Vanaf 2019 moeten voor het verkrijgen van een derogatievergunning ook een bedrag van € 50 aan legeskosten worden betaald. Pas na betaling wordt de derogatieaanvraag in behandeling genomen. Voor deze kosten kan geen automatische incasso worden afgegeven. De aanvrager moet deze kosten zelf tijdig voldoen.

Factuur legeskosten in ‘Mijn dossier’

Nadat de derogatievergunning is aangevraagd, wordt de factuur met de legeskosten binnen enkele minuten in ‘Mijn dossier’ onder ‘Documenten’ geplaatst. U ontvangt dus geen factuur per post.

Uiterlijk 28 februari betalen

RVO heeft mondeling aangegeven dat de legeskosten uiterlijk 28 februari betaald moeten worden. Bij een te late betaling neemt RVO de vergunningaanvraag niet in behandeling. Praktisch betekent dit dat het bedrijf dan geen derogatievergunning krijgt. Het bedrijf mag dan niet van de verhoogde stikstofgebruiksnorm gebruikmaken.

Herinnering half februari

RVO heeft schriftelijk aangegeven dat de herinnering ‘half februari’ wordt verstuurd indien de factuur nog niet is betaald. Het is nog onduidelijk of deze herinnering alleen in ‘Mijn dossier’ wordt geplaatst of dat deze ook per post wordt verstuurd. Dat laatste lijkt ons aannemelijk.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: