Geen uitstel Gecombineerde opgave in Nederland

Geplaatst op 09 april 2020

Ondanks de Corona-crisis blijft de uiterste datum voor de Gecombineerde opgave 15 mei. Minister Carola Schouten verleent boeren en tuinders geen uitstel voor het indienen van de Gecombineerde Opgave. De Europese Commissie stond één maand uitstel toe, maar de minister wil daar niet aan.

Zo snel mogelijk uitbetalen

De minister wil dit jaar zo snel mogelijk uitbetalen en daarvoor is het nodig dat de gegevens op tijd binnen zijn. Schouten heeft na overleg met de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) en LTO Nederland dit besluit genomen. Verlengen van de aanvraagperiode kan een tijdige betaling aan het eind van het jaar onzeker maken.

Fouten corrigeren na 15 mei

In situaties waarbij, als gevolg van de coronacrisis, tijdige aangifte niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op overmacht.” Ook bestaat de mogelijkheid om fouten na 15 mei nog te corrigeren. Bijvoorbeeld als zich problemen voordoen bij het intekenen van percelen.

Meekijken in beeldscherm

Aelmans Advies ervaart dat de opgave invullen in deze tijd anders gaat. Advies en begeleiding vindt veelal op afstand plaats via de telefoon of online. Wij kunnen u dan laten meekijken op het beeldscherm.

Er is altijd een passende oplossing om samen de opgave uit te voeren. Neemt u hiervoor gerust contact op met uw adviseur.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: