Geld beschikbaar voor sanering varkens

Geplaatst op 04 september 2017

Varkenshouders, met een locatie die weinig ontwikkelingsmogelijkheden heeft, kunnen vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2017 deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. Deelnemende varkensbedrijven krijgen een vergoeding om te stoppen met de varkenshouderij op betreffende locatie. De opkoop van bedrijven maakt het mogelijk dat bedrijven op geschikte locaties kunnen ontwikkelen.

OBV
De regeling wordt uitgevoerd door Ontwikkelbedrijf Varkenshouderij Nederland BV. Deze Besloten vennootschap is opgericht door de coalitie van de Rabobank, Ministerie van Economische Zaken en de POV.

De regeling betreft een pilot om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en toekomstbestendige bedrijven ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en draagt bij aan het doel van de Coalitie ViVa om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.

Fase 1: Ondersteuning stoppende varkenshouders
De eerste fase van de regeling, die geopend is vanaf 1 september, biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders. Bedrijven die opteren voor de stoppersregeling 2020 vallen buiten de regeling. Daarnaast moeten er op de locatie de afgelopen drie jaar onafgebroken varkens gehouden zijn, te controleren door gegevens van RVO. Tevens moet het bedrijf in het bezit zijn van de benodigde vergunningen.

Op basis van een tendersysteem wordt er een rangschikking gemaakt voor het in aanmerking komen voor de regeling. Hoe meer Odeur-units per geurgevoelig object hoe meer punten. Hiervoor zijn 5 categorieën vastgesteld.

De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding die in twee delen is gesplitst: een marktconform bedrag voor de varkensrechten in de desbetreffende regio van het bedrijf en een vergoeding per aanwezig varken voor het beëindigen van de varkenshouderij op de locatie.

Per varkensrecht wordt € 105,- betaald in Regio Zuid en € 70,- in regio oost en overig. De rechten worden in 2018 verhandeld maar mogen tot het eind van 2018 benut worden.

De vergoeding per aanwezig varken bedraagt voor een vleesvarken en opfokzeug € 50,- , € 175,- per zeug zonder biggenopfok en €275,- per zeug met biggenopfok. Voor opfokbiggen op bedrijven zonder zeugen wordt € 20,- vergoed.

Fase 2: Ontwikkeling toekomstbestendige bedrijven
In de tweede fase verkoopt het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij vanaf 2018 de opgekochte varkensrechten, tegen nader vast te stellen voorwaarden, aan uitbreidende varkenshouders met betere ontwikkelingsmogelijkheden qua locatie. Op deze manier beoogt de Coalitie ViVa de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en bedrijven met toekomst in de varkenshouderij de kans geven te ontwikkelen en te innoveren.

Aanmelden voor de regeling
De aanmeldtermijn voor de regeling van het beëindigen van een locatie geldt van 1 september tot en met 31 oktober 2017. De aanvragen rangschikt Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij per regio (conform de Regeling Meststoffenwet). Eind dit jaar krijgen de aangemelde bedrijven uitsluitsel.

Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties hun intensieve veehouderij beëindigen en vervalt hun vergunning. Het totale budget voor de regeling bedraagt 8 miljoen euro met een maximale vergoeding van 500.000 euro per locatie.

Overweegt u gebruik te maken van deze regeling? Onze adviseurs onderzoeken graag met u wat de kansen of alternatieven zijn.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: