Gevolgen wateroverlast voor ANLb nog onduidelijk

Geplaatst op 01 september 2021

De wateroverlast van medio juli in het zuiden van het land heeft ook veel gevolgen voor het ANLb. Hierdoor is het in de overstroomde gebieden op veel plaatsen onmogelijk om aan de beheereisen te voldoen.

Dat geldt voor de overstroomde gebieden in Limburg, maar ook in andere regio’s langs de rivieren. De neerslag heeft ook impact gehad op gebieden die niet direct overstroomd zijn. Denk aan wegspoelen van hele landschapselementen op hellingen door waterstromen of het verplaatsen van vee vanuit de overstroomde gebieden waardoor de veebezetting hoger is dan in de beheervoorwaarden is afgesproken. Ook zullen de gevolgen over langere termijn merkbaar zijn.

Er is contact met RVO hoe zij omgaan met de gevolgen van de wateroverlast voor het ANLb. Daar is geen volledige duidelijkheid over. De richting die het waarschijnlijk opgaat is als volgt:

  • Gebieden die daadwerkelijk overstroomd zijn, worden letterlijk in kaart gebracht door de overheid en daarvoor zou een soort generieke overmacht gelden
  • Gebieden die indirect schade hebben ondervonden zijn minder generiek, en hebben meer bewijslast nodig bij beroep op overmacht. Het advies is om daar nu alvast foto’s te maken van de schade.

Bron: Natuurrijk Limburg

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: