Goedkopere varkensrechten voor innovatieve boer

Geplaatst op 04 juli 2018

Vanaf 15 september wordt de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit opengesteld. Varkenshouders die op een geschikte locatie (geur) willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid én verbetering van de leefomgeving kunnen varkensrechten tegen een gereduceerde prijs aanschaffen.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil via de Regeling Omgevingskwaliteit de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én toekomstbestendige varkensbedrijven kans geven zich te ontwikkelen. Voor de regeling zijn 43.220 varkensrechten beschikbaar. Deze zijn in de eerste fase van de regeling ingekocht bij 27 bedrijven met onvoldoende ontwikkelingsperspectief. Door verkoop van de rechten en een vergoeding per dierplaats is deze bedrijven de mogelijkheid geboden op een financieel verantwoorde wijze op die locatie te beëindigen.
 

De her-uitgifte van de varkensrechten vindt plaats in de tweede fase van de ROK. Per bedrijf worden maximaal 3.000 varkensrechten toegewezen met een korting van € 45,40 per recht. Dit resulteert in een prijs (excl. BTW) van € 82,60 voor regio Zuid, € 45,10 voor regio Oost en € 44,75 voor regio Overig.
 

Doel van de regeling is het stimuleren van brongerichte aanpak emissies en duurzaamheid. Bedrijven dienen daarom aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het bedrijf moet op de eerste plaats op een goede locatie liggen (geen geuroverlast).
 

Daarnaast moet het Investeren in brongerichte emissiereductiemaatregelen (o.a. mestkoeling, dagontmesting, scheiding mest/urine, geen diepe mestkelder) of het bedrijf moet voldoen aan MDV 2018.
 

Bedrijven die € 250.000 of meer in brongerichte maatregelen investeren, krijgen voorrang bij de toewijzing van de varkensrechten. De Regeling Omgevingskwaliteit is, als onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) en wordt uitgewerkt door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.
 

De regeling draagt bij aan het doel om te komen tot een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde varkenssector.
 

Wilt u meer weten over deze regeling en de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: