Grond en kuilmonsters en aanvullende gegevens

Geplaatst op 20 december 2017

Begin 2018 wordt u als veehouder weer gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren en de kringloopwijzer in te vullen. Hiertoe dient de zogenaamde BEX of Derogatieberekening gemaakt te worden. Bij de berekeningen met fosfaatdifferentiatie, BEX en kringloopwijzer wordt gebruik gemaakt van grond en kuilmonsters om mestproductie en plaatsingsruimte zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

Het gebruik van de verschillende uitslagen van grondmonsters en kuiluitslagen is gebonden aan een aantal regels.

De analyserapporten mogen in het kader van derogatie op 1 februari niet ouder zijn dan 4 jaar. In geval van fosfaatdifferentiatie geldt als peildatum 15 mei. Het gaat hierbij om de datum van bemonsteren. Heeft u nog niet alle grond bemonsterd? Zorg er dan voor dat u ze op tijd laat onderzoeken. De analyseresultaten heeft u voor 1 februari nodig en gebruikt u als onderbouwing voor uw bemestingsplan. De analyseresultaten hoeft u niet op te sturen.

Ook het voer dient geanalyseerd te worden. Zorg ervoor dat de aanwezige kuilen tijdig onderzocht zijn zodat uitslagen tijdig in uw bezit zijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens.

De opgave van aanvullende bedrijven is voor derogatiebedrijven verplicht. Daarnaast kunnen niet derogatie bedrijven een uitnodiging krijgen om de aanvullende gegevens aan te leveren. Aanvullende gegevens dienen voor 1 februari aangeleverd te worden evenals de aanmelding voor derogatie.

Uw Aelmans Adviseur kijkt graag over uw schouder mee bij het invullen van de diverse onderdelen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: