Heeft u de BGT-check al gedaan?

Geplaatst op 23 juni 2022

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u een uitnodiging van RVO voor de BGT-check. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland die percelen, water, groen, gebouwen en wegen aangeeft.

Omdat de meeste topografische grenzen door de BGT een beetje verschuiven, controleert u met de BGT-check of de perceelsgrenzen van uw grond kloppen.

Het is belangrijk dat deze grenzen kloppen, omdat zaken zoals betalingsrechten, Europese steun en de mestwetgeving aan de perceeloppervlaktes gekoppeld worden.

U krijgt een uitnodiging van RVO wanneer u de BGT-check kunt doen. De adviseurs van Aelmans kunnen u helpen bij de BGT-check. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: