Hoge energieprijzen dwingen tot nadenken

Geplaatst op 12 januari 2022

Het zal u niet ontgaan dat de energieprijzen vanaf afgelopen zomer fors zijn gestegen. Voor bedrijven die nog in hun leveringsperiode met een eerder afgesproken relatief lage vaste prijs zitten is er niet veel aan de hand. Maar als het contract af loopt krijgt u momenteel te maken met fors hogere energieprijzen.

Zie hiervoor onderstaande grafiek met de dagprijzen van gas en de gemiddelde APX(EPEX) stroomprijs per dag van het afgelopen jaar. De stijging is duidelijk zichtbaar.

 

Variabele energieprijzen

Als de vaste prijs af loopt zijn er diverse mogelijkheden om energie in te kopen. Bij kleinverbruik contracten ga je dan meestal automatisch over op een contract met variabele prijzen welke maandelijks opzegbaar zijn. Normaliter wijzigden de variabele prijzen 2 x per jaar, op 1 januari en 1 juli. Maar bij veel energiebedrijven is de variabele prijs nu al in november 2021 tussentijds verhoogd en hebben een aantal energiebedrijven aangegeven de variabele prijs ook in de komende periode vaker te wijzigen. Dit kan ook voordelig zijn als de prijs dit voorjaar weer lager wordt. Een andere mogelijkheid voor een variabele prijs is om aan te sluiten bij een leverancier die een dag-prijs voor gas en uur-prijs voor elektra hanteren met een opslag. Je volgt dan direct deze dag- en uur prijs waardoor je, als de prijs daalt, je ook direct mee daalt. Daar staat tegenover dat, wanneer er bijvoorbeeld in februari nog een strenge vorstperiode komt, de energieprijzen ook weer snel kunnen stijgen. We hebben deze heftige fluctuaties onlangs nog gezien. Kijk maar naar bovenstaande grafiek. Er zijn ook energiebedrijven die contracten hebben met een maandgemiddelde prijs waarbij het totale energieverbruik van een maand wordt afgerekend tegen de gemiddelde APX (EPEX) prijs voor elektra van die maand en de gemiddelde dag-gasprijs van die maand. Hierbij is de opslag meestal wel wat hoger, maar het voordeel is dat je zelf minder risico loopt als je je verbruik niet kunt sturen naar momenten met een lagere prijs.  

Vaste energieprijzen

Vastleggen is nu erg duur, en het is dus nu niet verstandig. Maar er zijn uitzonderingen. Als bijvoorbeeld vrijwel al het gas wat dit jaar nodig is in de periode voor 1 maart wordt gebruikt. Maar ook als je bijvoorbeeld al risico wil afdekken voor over 2 tot 5 jaar. De langere termijn prijzen zijn namelijk lager dan de korte termijn prijzen. Zie onderstaande tabel met de Endex prijs van elektra (base) en gas van 10 januari 2022 voor de komende kalender jaren. Dit is een kale energieprijs zonder de toeslagen die een leverancier daar nog op zet. Maar het geeft wel een beeld van de tendens op dit moment.  

Bij sommige energiecontracten is het ook mogelijk om een jaarverbruik op meer momenten voor een deel in te kopen. Bijvoorbeeld elk kwartaal een deel van het jaarvolume om het risico op een fout inkoopmoment te verminderen.

Energieverbruik verlagen

Omdat de energieprijzen momenteel zo hoog zijn, is het ook eerder rendabel om energiebesparende maatregelen toe te passen, zoals bijvoorbeeld isoleren. Voor de eigen woning is hier in 2022 meer ISDE subsidie op verkrijgbaar, wat het extra aantrekkelijk maakt om in isolatie te investeren. Een andere mogelijkheid is om met een elektrische warmtepomp warmte te maken i.p.v. met een gasketel. Gas wordt dan vervangen door elektra en afhankelijk van het rendement van de warmtepomp voor uw situatie en de prijsontwikkeling van gas t.o.v. elektra kan dat een voordeel zijn. Voor warmtepompen is er in 2022 een maar liefst 50% hogere ISDE subsidie.

Door de hoge elektrakosten kan een investering in zonnepanelen ook sneller worden terugverdiend. Afnemers met een kleinverbruik aansluiting die dure elektra in moeten kopen gedurende de komende maanden kunnen dat verbruik salderen met de terug geleverde productie in de zomerperiode. Voor bedrijven die in het voorafgaand jaar minimaal 50.000 kWh elektra op een kleinverbruik aansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère hebben verbruikt zijn er ook mogelijkheden om 125 euro per kWp aan ISDE subsidie te verkrijgen, wat het nog extra rendabel maakt.

Hier vindt u meer informatie over de verbeterde ISDE regeling in 2022.          

Wilt u eens sparren over wat voor u interessant is? Bel me gerust.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: