Identificatie en registratie van paarden

Geplaatst op 15 oktober 2020

Naar verwachting worden paardenhouders per 21 april 2021 verplicht om te registreren welke paarden op zijn of haar terrein gehouden worden. Het plan is dat er een database komt van paarden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat beheren en die aangeeft welke paarden waar gehouden worden.

Deze identificatie- en registratieplicht (I & R) is al langer in voorbereiding, maar het lijkt erop dat het er nu van gaat komen. Het is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziektes. 

Gelet op het feit dat Nederland een land is waar veel paarden gefokt en opgefokt worden, en vervolgens veel paarden opgeleid en uitgebracht in de sport, heeft dit voorstel de nodige administratieve gevolgen. Er worden namelijk veel paarden regelmatig verplaatst. De vraag is of de bestaande registratiesystemen (zoals Gecombineerde Opgave, mestboekhouding) op dit vlak al niet voldoende zijn.

Eén van de gevolgen van deze verplichte I & R is (waarschijnlijk) dat in de Gecombineerde opgave automatisch deze gegevens overgenomen zullen worden. Daarmee komt de informatie rechtstreeks beschikbaar voor de mestboekhouding en voor de ammoniakruimte van uw bedrijf. 

Uitgebreide informatie over deze I & R plicht is te vinden op de site van LTO Nederland. 

Bij invoering van deze regelgeving moet iedere paardenhouder (dus ook de particulier) een Relatienummer en een Uniek BedrijfsNummer (UBN) aanvragen bij RVO.  Als agrarisch adviseur kunnen we u daarbij helpen.

Uit navraag is ons duidelijk geworden dat aan het aanvragen van een UBN geen kosten verbonden zijn. De vraag is of hobby paardenhouders dit nu al massaal moeten gaan doen, want volgens RVO staat de ingangsdatum nog niet zo vast als publicaties doen vermoeden.

Bron: LTO Nederland

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: