In 2019 is er € 139 miljoen vrijgemaakt voor MIA en Vamil

Geplaatst op 07 februari 2019

Door middel van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Onlangs is de ‘Milieulijst 2019’ gepubliceerd, waarin alle bedrijfsmiddelen zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2019 voor ‘Vamil’ en/of ‘MIA’ in aanmerking komen.

Vamil en MIA zijn stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Hoogte van de bijdrage

Vamil
De vrije afschrijving via Vamil is 75% (van het geïnvesteerde bedrag).
Het budget voor Vamil bedraagt voor 2019 € 25 miljoen.

MIA
Het percentage van het investeringsbedrag, dat als investeringsaftrek in het kader van MIA kan worden opgevoerd, is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld:
• Categorie I: 36%.
• Categorie II: 27%.
• Categorie III: 13,5%.

Het budget voor MIA bedraagt in 2019 € 114 miljoen.

Voorwaarden
Eén van de voorwaarden om in 2019 in aanmerking te komen voor Vamil en/of MIA is, dat de bedrijfsmiddelen staan vermeld in de Milieulijst 2019.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor bovenstaande regeling zijn bijvoorbeeld melkvee-, varkens-, en pluimveestallen die voldoen aan de maatlat duurzame veehouderij (MDV) of GPS gestuurde landbouwmachines.

Maatlat Schoon Erf
In de Milieulijst 2019 is ook het certificatieschema ‘Maatlat Schoon Erf’ (MSE) opgenomen middels bedrijfsmiddel ‘Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf’ (code B2341). Met dit bedrijfsmiddel kunnen bepaalde investeringen in aanmerking komen voor de fiscale regelingen Vamil en MIA.

Aanvragen
De aanvragen voor Vamil en MIA worden ingediend bij RVO.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: