Investeringsregeling POP3+ 2022

Geplaatst op 25 januari 2023

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf verduurzamen of moderniseren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Investeringssubsidie POP3+ 2022. Deze is nog tot en met 31 januari 2023 open voor aanvragen.

De subsidie geldt voor investeringen die vallen binnen de categorieën zoals vermeld in de Investeringslijst 'Europese EZK- en LNV-subsidies'.

  • Openstelling 01-12-2022 t/m 31-01-2023 17:00.
  • Landelijke openstelling.
  • Subsidiepercentage 40%.
  • Het minimale subsidiebedrag betreft € 20.000,- en maximaal € 150.000,- voor alle categorieën.
  • Geen extra mogelijkheden voor jonge landbouwers.
  • Per landbouwbedrijf kan één aanvraag voor maximaal twee verschillende investeringen worden gedaan waarbij deze investering betrekking kan hebben op één of twee investeringscategorieën.
  • Op moment van aanvraag mag nog geen verplichting aangegaan zijn.
  • Investering moet uiterlijk 31 december 2024 gerealiseerd zijn.

Heeft u vragen over deze subsidieregeling of wilt u informeren naar de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: