Investeringssubsidies agrarische sector

Geplaatst op 22 november 2022

Om investeringen in innovatie, duurzaamheid en dierwelzijn te stimuleren binnen de agrarische sector, zijn er subsidies beschikbaar. Wij willen u graag attenderen op twee subsidies die mogelijk interessant kunnen zijn: de fysieke investeringen 2022 en de POP3+ 2022.

1. Fysieke investeringen

 • Openstelling 01-11-2022 t/m 15-12-2022 17:00
 • Provinciale openstelling.
 • Subsidie voor een investering die valt binnen de groepen zoals vermeld in de investeringslijst 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2022 Limburg'.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Het minimale subsidiebedrag betreft:
 • € 20.000,- voor categorie A, B, D en E
 • € 5.000,- voor categorie C
 • Het maximale subsidiebedrag betreft € 150.000,-.
 • Geen extra mogelijkheden voor jonge landbouwers.
 • Per landbouwbedrijf kan één aanvraag voor maximaal twee verschillende investeringen worden gedaan. Investeringen uit categorie A, B, D, en E mogen gecombineerd worden. Investering binnen categorie C kunnen niet gecombineerd worden met de andere categorieën!
 • Op moment van aanvraag mag nog geen verplichting aangegaan zijn.
 • Investering moet uiterlijk 31 maart 2025 gerealiseerd zijn.

In samenhang met bovenstaande subsidieaanvraag attenderen we u graag op de zogenaamde ondersteuningsregeling die bij deze subsidieregeling van toepassing is. Deze ondersteuningsregeling houdt in dat de provincie subsidieaanvragers tegemoet wil komen voor het inschakelen van een externe adviesdienst die hen ondersteunt bij het opstellen/formuleren en schrijven van de betreffende aanvraag. De vergoeding hiervoor bedraagt maximaal € 1.500,-. De openstellingsperiode is eveneens t/m 15 december a.s.

2. POP3+ 2022

 • Openstelling 01-12-2022 t/m 31-01-2023 17:00.
 • Landelijke openstelling.
 • Subsidie voor een investering die valt binnen de groepen zoals vermeld in de Investeringslijst 'Europese EZK- en LNV-subsidies'.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Het minimale subsidiebedrag betreft € 20.000,- en maximaal € 150.000,- voor alle categorieën.
 • Geen extra mogelijkheden voor jonge landbouwers.
 • Per landbouwbedrijf kan één aanvraag voor maximaal twee verschillende investeringen worden gedaan waarbij deze investering betrekking kan hebben op één of twee investeringscategorieën.
 • Op moment van aanvraag mag nog geen verplichting aangegaan zijn.
 • Investering moet uiterlijk 31 december 2024 gerealiseerd zijn.

Bij het doornemen van beide investeringslijsten zult u tot de conclusie komen dat deze zich grotendeels overlappen. Hierdoor is het derhalve mogelijk uw investering aan te melden bij beide investeringsregelingen. Mocht u onverhoopt voor beide regelingen worden ingeloot dan zult u echter maar uit een van beide regelingen de subsidie ontvangen.

Heeft u vragen over deze subsidieregelingen of wilt u informeren naar de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: