Invoering realitime Vervoersbewijs Dierlijke Mest is uitgesteld

Geplaatst op 20 januari 2021

De invoering van het rVDM, die gepland stond voor 1 januari 2021, is uitgesteld tot na het mestseizoen 2021.

Dat vermeldde minister Schouten in een Kamerbrief. De implementatie van het vervoersbewijs vindt stapsgewijs plaats met een testfase, een pilotfase en een uitrolfase.

De uitrol vindt waarschijnlijk plaats in de maanden na het uitrijseizoen 2021, zodat voor het uitrijseizoen 2022 eventuele kinderziektes zijn verholpen.

Het rVDM gaat gelden voor zowel forfaitaire mesttransporten als voor gewogen & bemonsterde mesttransporten.

Tot en met 17 februari liggen de voorgestelde wijzigingen nog voor bij de Europese Commissie. Het streven is om, na goedkeuring, de definitieve regeling in maart 2021 te publiceren. Hierna zal ook blijken hoe de stapsgewijze invoering eruit gaat zien. Gezien de stapsgewijze implementatie, zal de uitrol naar alle bedrijven naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: