ISDE subsidieregeling

Geplaatst op 01 november 2021

Het kabinet heeft dit jaar € 40 miljoen extra uitgetrokken om de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) uit te breiden. MKB-bedrijven, waaronder agrariërs, met een kleinverbruik elektriciteitsaansluiting kunnen sinds 1 januari 2021 een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens. Tot en met september is van het budget van € 40 miljoen slechts 7,4 miljoen gebruikt. Er is dus nog voldoende ruimte voor een subsidieaanvraag.

Zonnepanelen

Een zonnepaneleninstallatie van een zakelijke gebruiker komt in aanmerking voor subsidie als deze een vermogen heeft van ten minste 15 kWp en maximaal 100 kWp. Bovendien moet de installatie aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3*80 A. De subsidie bedraagt € 125,-/kWp (bij 100 kWp dus € 12.500,-). Een subsidieaanvraag kan worden gedaan als het totale netto-elektriciteitsverbruik via de elektriciteitsaansluiting waarop de pv-installatie wordt aangesloten in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag meer dan 50.000 kWh bedraagt. Dit is gedaan omdat onder de 50.000 kWh het salderen van de netto terug levering meer rendement oplevert door het hogere tarief voor energiebelasting en opslag duurzame energie. Vanaf 50.000 kWh jaarverbruik is er een lager tarief.

Kleine windmolens

Een installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met één of meer windturbines van een zakelijke gebruiker in een daarvoor bestemd gebied die wordt aangesloten op het openbare Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met ten hoogste een totale doorlaatwaarde van 3*80 A en waarvan het rotoroppervlak per windturbine ten minste 50 m2 is en het gezamenlijk rotoroppervlak van meerdere windturbines ten hoogste 500 m2 komt in aanmerking. Voor windmolens is de ondergrens van 50.000 kWh elektraverbruik in het jaar voorafgaand aan de subsidie aanvraag niet van toepassing. De subsidie bedraagt € 66,-/m2 rotoroppervlak. Voor het aanvragen van de subsidie moet worden aangetoond dat u hiervoor een omgevingsvergunning heeft aangevraagd.

Voorwaarden

Als gebruik gemaakt wordt van de ISDE subsidie kan voor dezelfde investering geen Energie Investering Aftrek (EIA) meer worden toegepast. Als de subsidie is verstrekt heeft u een jaar de tijd om de investering uit te voeren en vaststelling voor de subsidie aan te vragen.

We kunnen de haalbaarheid voor uw situatie onderzoeken en tevens de ISDE subsidie aanvraag voor u verzorgen. De ISDE aanvraag voor zonnepanelen of een kleine windmolen moet voordat verplichtingen zijn aangegaan worden aangevraagd. Toekenning is op volgorde van aanvraag. Indien u vragen heeft over deze regeling kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: