Jan Horsmans 25 jaar in dienst

Geplaatst op 18 juni 2018

Op 1 juni 1993 trad Jan Horsmans in dienst bij de Aelmans Adviesgroep. Met zijn ervaring als ‘Districts Bureauhouder’ en als ‘Regelingsdeskundige’ bracht Jan veel praktische en bedrijfseconomische kennis mee in het toen nog jonge bedrijf van Aelmans.

Jan heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een breed en deskundig adviseur. Met zijn kennis van de primaire agrarische sector en op het vlak van agrarische vastgoed, maar zeker ook op het gebied van Pachtwetgeving, heeft Jan vele boeren en tuinders geadviseerd.
Nu, na ruim 25 jaar, grijpt Jan het moment aan om zijn werkzaamheden bij de Aelmans Adviesgroep geleidelijk af te bouwen.
Op 6 juli bieden we Jan een receptie aan. Daarvoor zijn de afgelopen week uitnodigingen verstuurd. Daarbij zijn we ons er van bewust dat we daar niet volledig in zijn geweest. Om die reden nodigen we ieder die interesse heeft, via deze weg, graag uit om Jan persoonlijk de hand te komen drukken. Uit organisatorisch oogpunt stellen we het wel op prijs als u zich even aanmeldt. Dit kan telefonisch (045 – 575 32 55) of per email: jan@aelmans.com Bijgaand de
uitnodiging voor zijn receptie met nadere informatie.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: