Klimaatfonds: 70 miljoen euro voor land- en tuinbouw

Geplaatst op 07 mei 2021

Om de klimaatdoelen te halen moet de uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag. De agrarische sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Als steun voor de sector lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Dit is een fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit.

Het ministerie van LNV heeft een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten. Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Het kan gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Denk daarbij aan agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren. Rabobank en NWB Bank zijn geselecteerd als de financiering partners van het fonds. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 Megaton.

Het Groenfonds zal de financieringen verstrekken aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatfonds voor de landbouw. De benodigde middelen voor het fonds, € 70 miljoen,  komen van Rabobank en NWB Bank. Alle drie de partijen zetten zich in voor duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Het partnership van deze partijen voor het Klimaatfonds voor de landbouw is daarmee een logische keuze. 

Het Klimaatfonds voor de landbouw is in mei 2021 officieel van start gegaan. Aanvragen voor het Klimaatfonds lopen via het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of u in aanmerking kunnen komt voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Heeft u vragen? Onze bedrijfskundig adviseur / financieringsspecialist Guido Nabben help u graag verder.

 

Bron: Nationaal Groenfonds

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: