Landbouwgrond pachten van Provincie Limburg? Registreer je interesse tot 29 augustus

Geplaatst op 04 augustus 2022

Eind 2022 valllen er landbouwgronden vrij, waarbij de huidige pachtbetrekking beƫindigd. De vrijvallende gronden worden aangeboden.

(Bedrijfsmatige) landbouwers, natuurverenigingen, imkers, wildbeheereenheden of andere particuliere initiatieven kunnen grond van de Provincie Limburg pachten. 

U kunt uw interesse in de te verpachten percelen registreren. Gebruik daarvoor dit formulier. Neem vooraf  kennis van de inhoud van de Uitvoeringsnota Pacht 2022.

De pacht moet bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen. Denk aan ontwikkelen van natuur, het terudringen van stikstofemissies, het versterken van de biologische en natuurinclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel, uitvoeren van procinciaal waterbeleid, structuurontwikkeling van de landbouw en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Meer informatie kun je vinden op de website van Procincie Limburg.

Wij ondersteunen je graag met deskundig advies over pachtgrond en kunnen helpen bij de registratie. Neem contact op met één van onze adviseurs.