Landbouwgrond pachten van Provincie Limburg? Registreer je interesse tot 4 december

Geplaatst op 20 november 2020

De Provincie Limburg heeft een nieuwe Uitvoeringsnota pacht 2021 vastgesteld. Daarmee gaat het nieuwe pachtbeleid in en komt er een eind aan het verpachten van grond op basis van loting.

Aanvragen worden vanaf nu beoordeeld aan de hand van de bijdrage van de pacht aan de gestelde maatschappelijke doelen en duurzaam bodembeheer.

Heb je belangstelling voor pachtgrond? Dan kun je je belangstelling registreren tot vrijdag 4 december 2020 17:00 uur via dit formulier.

Voorbeelden van de gestelde beleidsdoelen zijn de ontwikkeling van natuur, terugdringen van stikstofuitstoot, versterken van de biologische sector, provinciaal waterbeleid, biodiversiteitsherstel, structuurontwikkeling van de landbouw en ruimtelijke ontwikkeling.

Toewijzing

Aanvragen die bijdragen aan één of meer maatschappelijke rendementsdoelen krijgen voorrang bij de toewijzing. In het registratieformulier wordt gevraagd aan welke maatschappelijke doelen je met jouw gepachtte grond gaat bijdragen en op welke manier. De Provincie beoordeelt bij welke registratie de pachtgrond het best rendeert aan de hand van een aantal factoren. Na besluitvorming ontvangen de beoogde gebruikers een concreet voorstel.

Wij ondersteunen je graag met deskundig advies over pachtgrond en kunnen helpen bij de registratie. Neem contact op met één van onze adviseurs.  

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: