Let op: boek de herinvesteringsreserve niet af op zonnepanelen!

Geplaatst op 28 april 2019

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een herinvesteringsreserve (HIR) die is gevormd op de verkoopwinst van een melkquotum, niet kan worden afgeboekt op de kosten van aangeschafte zonnepanelen.

De situatie
Een ondernemer exploiteerde een akkerbouwbedrijf. In 2009 en 2010 hebben zij melkquota verkocht. De boekwinst hiervan brachten zij onder in een HIR. Later schafte de ondernemer een zonnepaneleninstallatie aan, bestaande uit zonnepanelen, omvormers en bijbehorende accessoires. Bij de aangifte IB ontstond een geschil tussen de ondernemer en de belastinginspecteur. De ondernemer was van mening dat de zonnepanelen en omvormers twee afzonderlijke bedrijfsmiddelen vormen. Hij zou de kosten van de zonnepaneleninstallatie dus af kunnen boeken van de HIR. Ook was hij het oneens met de door de inspecteur gestelde afschrijvingstermijn van twintig jaar. Het geschil werd voorgelegd aan de rechter.

Oordeel rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde dat de ondernemer de kosten van de zonnepaneleninstallatie niet kan afboeken van de HIR. De zonnepanelen en de aangeschafte omvormers zijn volgens de rechtbank namelijk één bedrijfsmiddel en de economische levensduur is niet korter dan tien jaar. De zonnepanelen en de omvormers zijn dienstbaar aan elkaar en zijn onvoldoende zelfstandig om te kunnen spreken van afzonderlijke bedrijfsmiddelen. De inspecteur stelde de afschrijvingstermijn terecht op twintig jaar.

Oordeel gerechtshof
De ondernemer ging tegen deze uitspraak in beroep. De ondernemer voerde aan dat de handhaving van de subsidies onzeker is. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat deze onzekerheid geen invloed heeft op de gebruiksduur van de zonnepanelen. Ook zonder subsidies zijn de zonnepanelen voldoende rendabel. Het door de inspecteur toegepaste afschrijvingspercentage van 5% is redelijk. Aangezien de installatie dus niet in maximaal tien jaar hoeft te worden afgeschreven, kan de ondernemer de aanschafkosten niet afboeken op de HIR die immers slechts kan worden afgeboekt op kort afschrijfbare bedrijfsmiddelen (maximaal 10 jaar). De uitspraak van de rechtbank werd ook op de overige punten door het gerechtshof bevestigd.

Conclusie
De boeking van de HIR op de verkoop van het melkquotum kon dus niet op de zonnepanelen worden afgeboekt. De reden hiervoor is dat zonnepanelen en een omvormer als één bedrijfsmiddel worden beschouwd en samen langer meegaan dan tien jaar. Aangezien ook geen sprake is van overheidsingrijpen, diende de HIR afgeboekt te worden op kort afschrijfbare zaken (tot en met tien jaar). De zonnepanelen vielen hier niet onder.

Boek uw herinvesteringsreserve daarom niet af op zonnepanelen.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: