Limburg verruimt de mogelijkheden tot extern salderen

Geplaatst op 30 september 2020

In december 2019 heeft de provincie Limburg de regels vastgesteld voor het intern en extern salderen. Met ingang van 29 september 2020 wordt de regeling enigszins aangepast en verruimd. Nu is het ook mogelijk om stikstof te verleasen. Dit is extern salderen waarbij de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldo-gevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk aantoonbaar buiten gebruik wordt gesteld, ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning voor een tijdelijke depositie gedurende een beperkte vooraf afgebakende periode.

De volledige tekst treft u onder bijgaande link.

We kunnen ons voorstellen dat u rond deze complexe materie vragen heeft. Uiteraard zijn onze adviseurs graag bereid u daarbij te helpen.

 

Bron afbeelding: www.stikstofberekenen.nl 

Bron: Provincie Limburg

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: