Maisteelt op zand- en lössgrond melden? Het kan nog t/m 31 maart

Geplaatst op 26 maart 2021

In tegenstelling tot eerder bericht van RVO, kunnen maispercelen nog aangemeld worden tot en met 31 maart 2021. Voorwaarde is dat op de percelen bouwland t/m 14 maart geen drijfmest en/of zuiveringsslib is uitgereden.

Het is verplicht om maispercelen aan te melden bij het RVO. Zonder melding is maisteelt niet toegestaan. de meldplicht delft niet voor biologisch geteelde mais en suikermais onder folie.

Heeft u een perceel pas na 15 februari gekocht of gepacht, dan geldt een uitzondering. Op die percelen mag wel mais geteeld worden zonder melding. Het is advies is echter om in dat geval toch een melding te doen.

Zie hier ons eerdere bericht over de meldplicht van maisteelt.

Zie hier aanvullende informatie voor particulieren en het telen van andere gewassen op het gemelde perceel.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: