Meld maïsteelt op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari bij RVO

Geplaatst op 01 februari 2021

Vanaf 20 januari tot uiterlijk 15 februari 2021 is het mogelijk om maïsteelt op zand- en lössgrond te melden bij RVO. Via het perceelsregister moet aangegeven worden op welke percelen maïs geteeld gaat worden. Daarnaast moet de oppervlakte van de percelen vermeld worden.

De NVWA kan door het aanmelden gericht controleren op het uitrijverbod van drijfmest op maïspercelen, dat geldt tot 15 maart. 

Voor percelen met andere teelten is het vanaf 16 februari wel toegestaan om drijfmest uit te rijden. 

Bij twijfel, perceel toch aanmelden

Het is wel toegestaan op reeds aangemelde percelen voor de maïsteelt uiterlijk 14 maart te wijzigen. Dus het kan zinvol zijn om bij twijfel, een perceel toch aan te melden en zo nodig te wijzigen voor 15 maart. Houdt er dan rekening mee dat bemesting met drijfmest tussen 16 februari en de dag van de wijziging niet is toegestaan. 

Wie maïs wil zaaien in een perceel dat nu nog grasland is in hetzelfde kalenderjaar, moet dat ook melden voor 15 februari. Goed om te weten is dat de stikstofnorm van mais na het scheuren van grasland vanaf dit jaar vermindert voor alle bedrijven op zand- of lössgrond met 65 kg. 

Bestemming voederwinning

Grasland dat aangemeld is voor maïsteelt mag vanaf 16 februari wel bemest worden, mits het gras in het vorige kalenderjaar de hoofdteelt was en dit jaar wordt gemaaid (met bestemming voederwinning). Voor gras dat als vanggewas is ingezaaid in het voorgaande najaar, dat tevens gemaaid wordt voor de bestemming voederwinning, is bemesting wel toegestaan. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: