Meld uiterlijk 15 februari maispercelen op zand- en lössgrond

Geplaatst op 04 januari 2022

Dit jaar mais telen op zand- of lössgrond? Meld dit dan uiterlijk 15 februari bij RVO.

Voorwaarden:

  • Meld uiterlijk 15 februari bij RVO op welke percelen u dit jaar mais wil telen, dit geldt voor zowel bouwland als grasland
  • Geef uiterlijk 14 maart door als er iets verandert in de percelen waarop u mais gaat telen
  • Heeft u gemeld dat u mais gaat telen op een bouwlandperceel? Dan rijdt u hierop geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit van 16 februari tot en met 14 maart.

Aanpassen vanaf 16 februari

Vanaf 16 februari kunt u uw melding nog veranderen tot uiterlijk 14 maart. U kunt echter alleen de oppervlakte van een perceel kleiner maken of een perceel intrekken. Een perceel (opnieuw) toevoegen kan na 15 februari niet meer.

Geeft u voor een perceel een kleinere oppervlakte door dan de perceeloppervlakte? Dan mag u alleen op de kleinere oppervlakte mais telen. Trekt u een perceel dat u heeft aangemeld in? Dan mag u op dit perceel later in het jaar geen mais telen. Op bouwlandpercelen mag u vanaf de datum dat u de verandering doorgeeft drijfmest of zuiveringsslib uitrijden.

Toch geen mais telen?

Op een perceel dat u gemeld heeft mag u mais telen, maar dit hoeft niet. U geeft altijd in de Gecombineerde opgave door wat u uiteindelijk op een perceel teelt. Als u een bouwlandperceel niet intrekt, blijft daarvoor wel de kortere uitrijdperiode gelden.

Uitzondering

Teelt u mais met de biologische productiemethode en heeft u hiervoor een certificaat van Skal? Of teelt u suikermais onder folie? Dan hoeft u uw maispercelen niet te melden. U heeft dan ook niet te maken met de voorwaarde dat u korter mest mag uitrijden.

Bron: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/maispercelen-op-zand-en-lossgrond-melden

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: