Meldt wijzigingen in EA-vanggewassen op tijd

Geplaatst op 17 juni 2021

In de gecombineerde opgave worden veranderingen van vanggewassen doorgegeven voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA).

Wijzigingen in deze gegevens moeten uiterlijk 15 oktober gemeld worden bij het RVO. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aanpassing van de zaaidatum of een wijziging van het gewas of perceel.

Ga je eerder of later inzaaien of oogsten dan opgegeven in de Gecombineerde Opgave? Geef dan de nieuwe ingangsdatum van de 8-weken periode door. Doe dat uiterlijk op de dag dat je gaat inzaaien of oogsten. Je kunt geen datum in het verleden opgeven.

Veranderingen: wat moet je doorgeven?

  • Verandering in gewas
  • Aangepaste inzaaidatum van volgteelten
  • Veranderingen in de oogstdatum van hoofdgewas
  • Wisseling in de percelen die voor vanggewassen gebruikt worden.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: