Nederlandse derogatie verlengd onder voorwaarden

Geplaatst op 22 juni 2020

Vandaag stemden de Europese lidstaten in met een verlenging van de Nederlandse derogatie tot en met 2021

De derogatie is een uitzondering op de Europese nitraatrichtlijn en houdt in dat melkveehouders 250 kg stikstof uit dierlijke mest op een hectare voedergrasland mogen gebruiken. Weliswaar onder een aantal extra voorwaarden:

  • Boeren mogen de sleepvoetbemester op klei-en veengrond alleen gebruiken bij een maximumtemperatuur van 20 graden.
  • Boeren moeten vanaf 2021 een keuze maken tussen deelname aan vrijstellingsregeling voor ‘bovengronds aanwenden van runderdrijfmest’ of de derogatie.
  • Deelnemers aan derogatie worden voor het einde van dit jaar gecoacht over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Bedrijven die daaraan meedoen worden geinformeerd via een nieuwsbrief vanuit het ministerie.
     

De definitieve goedkeuring van de verlenging, dat slechts als een formaliteit kan worden gezien, zal nog een aantal weken duren.
 

De derogatie wordt normaal gesproken verleend voor een periode van vier jaar, maar in 2018 werd de beschikking verleend voor twee jaar. Dat gebeurde vanwege vragen van de Europese Commissie over mestfraude in Nederland.


Voor de periode 2022-2025 zou er ruimte moeten komen voor gewasderogatie. Daarbij is het voor specifieke gewassen mogelijk om meer dierlijke mest toe te passen. Dat draagt bij aan evenwichtsbemesting, waardoor gewassen beter in hun mineralenbehoefte worden voorzien zonder dat dat afbreuk doet aan de waterkwaliteit.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende werkvelden: